viernes, 17 de abril de 2009

A profundidade da crise

Cada vez se confirma máis a profundidade da crise. Agóirase uns tres anos de crise, polo menos. A miña impresión é que "hoxe menos que onte pero menos que mañá". Os maos augurios foron in crescendo e coido que ese será o teor os próximos anos.
Desta crise non se vai saír sen medidas estruturais profundas. E esas medidas non van ser máis liberalización nin más globalización. Terán que ser 1) Poñerlle freo, racionalizar, a ultra liberalización e a ultra globalización. 2) Crear un sistema educativo competente, non pode ser que o presidente dun país ou dunha multinacional teña estudos primarios e secundarios iguais que os dos non universitarios. os universitarios terían que ter estudos primarios e secundarios de elite. 3)Reducir drasticamente a poboación futura e o consumo de recursos.
Esta crise vai ser moito peor que a do 29, moito peor porque non é unha crise do ciclo económico, é unha crise do modelo económico, do modelo demográfico e do modelo ecolóxico.
É unha crise total. Se a humanidade non é capaz intelectualmente de entender a crise, quizais se cumpra aquilo de que "cada un ten o que se merece". Extinción ou racionalidade, velaí a cuestión.
Pero pra que se comprenda a crise ten que haber unha nova xeración moito máis preparada, unha elite competente que se aproximen ao que é o sabio, non o experto parcelista. Hai 30 anos por diante para preparala. Quizais aínda non sexa tarde para o mundo.

sábado, 11 de abril de 2009

Nin carcas nin anarco-hippies-progres

O social-liberalismo non é para carcas pero tampouco para soñadores dun mundo noutra galaxia ou no ceo, nin tampouco para o pensamento débil ou o pensamento postmoderno.
É unha forma de pensamento forte que acepta que a realidade é moitas veces complexa e precisa de flexibilidade, pero o norte debe ser firme, aínda que o fin nunca xustifica os medios.
Economía de mercado libre (peso)
Economía social de mercado, regulada e racionalizada (contrapeso)
Liberdade e democracia (peso)
O límite está na liberdade do outro (contrapeso)
A democracia só é un sistema electoral, no outro o que conta é o mérito (contrapeso)
Individualismo (peso)
Estado forte, cooperación, solidariedade (contrapeso)
Os individuos teñen distintos méritos e deben recoñecerse, pero debe recoñecerse tamén que non son individuos illados, que forman parte dunha sociedade que lles dá as oportunidades que eles recollen ou mesmo que saben ver antes que outros.
Ideoloxía forte (peso)
Ensino en distintos niveis segundo o destino obxectivo (pouco cualificado (A), cualificación media (B), cualificación alta: universidade (C)) e baseado no coeficiente intelectual e outros valores positivos, como capacidade de traballo e motivación. As elites son necesarias e teñen que ter unha capacidade intelectual xeral moi ampla, ser máquinas universais tamén (seguindo a metáfora de Turing), non só especialistas se máis horizonte que a súa parcela. No nivel C non haberá ningunha separación entre ciencias e letras.
Xustiza eficiente e baseada no cumprimento integral das penas. Non haberá bonificacións positivas, pero si negativas, que incrementarán a pena.
O mérito é o eixo da ideoloxía liberal, polo tanto igualdade xurídica absoluta, algo totalmente contrario ao progresismo, tanto liberal como socialdemócrata.
Flexibilidade, sen deterioro dos principios esenciais (contrapeso).
Por exemplo, o proceso de promoción da muller foi moi honroso e positivo, pero xa vai demasiado lonxe: cada pau ten que aguantar da súa vela, o mérito ten que demostrase individualmente. A xustiza social no sentido máis amplo ten que capacitar os máis débiles para competir en pé de igualdade, pero nada máis, o contribuínte non ten que darlles a outros o seu diñeiro fóra desta solidariedade básica: o amparo dos desfavorecidos, en xeral, sen marcas de idade, sexo, relixión, raza ou ideoloxía.
Realismo e pragmatismo filosófico (peso)
Idea racional de mellorar a realidade e até soñar (contrapeso)

Galicia, España, Europa
A miña idea persoal é que son posibles as nacións de nacións. Galicia é unha nación dentro doutra nación, España (a Constitución di nacionalidade), España é unha nación dentro dunha posible e desexable nación: Europa.
Persoalmente gustaríame que España fose un estado federal que incluíse a Portugal e a outros Reinos e Estados federados (Castela, Galicia, Cataluña, Navarra, Aragón, Andalucía, Canarias, Valencia e Baleares). En lugar da Coroa de Castela a Coroa Española. A autonomía máxima sería a que admite a Unión Europea, que non permite confederacións.

Este ó o meu programa social-liberal (distinto da concepción progresista liberal ou socialdemócrata), anti-comunista e anti-fascista, unha forma de centro político que non é en absoluto unha terceira vía, senón (na miña opinión) a actualización do pensamento da Ilustración e o liberalismo clásico, tantas veces morto na práctica política, tanto dos de dereitas como dos de esquerdas. Un exemplo: confiar no individuo sen máis non pode ser senón alleo ao liberalismo, que pensa que o home non é bo nin malo, senón egoísta, moi egoísta; dificilmente pode prescindirse de regras de xogo claras (a aliñación do egoísmo individual co beneficio social), por exemplo pensando que o libre mercado todo o resolve e nos fará felices automaticamente se privatizamos todo. Polo de agora van uns 6 millóns de € en desmentidos... da perfección do mercado desregulado e a globalización desregulada.

viernes, 10 de abril de 2009

O social-liberalismo nunca pode ser unha involución, si racionalización... e urxente

O social-liberalismo nunca pode ser unha involución, si racionalización
A dura historia da conquista dunha maior xustiza social correspóndelle tamén á socialdemocracia e ao socialismo, igual que ao progresismo liberal ou de esquerdas: os dereitos humanos, a democracia real, a igualdade racial e de xénero... a liberdade sexual, o divorcio, o aborto.
Pero é algo esencial que vivimos nun “contrato social” implícito (axioma), e ese contrato, para ser xusto, asigna dereitos e deberes simétricos. Se eu teño liberdade teño o deber de respectar a liberdade dos outros (a miña liberdade acaba onde empeza a dos demais). O interese egoísta que move os homes (base ideolóxica do liberalismo) debe sincronizarse co interese racional da sociedade. Por moito que o home sexa secundariamente cooperativo, prima nel o egoísmo. Exemplo diso témolo no deterioro ecolóxico do planeta, na superpobación que está xerando un mundo imposíbel en termos poboación-recursos-economía-ecoloxía, a gravísima crise de 2008.
E ISO NECESITA SOLUCIÓN URXENTE
A natureza da crise é o menos comprendido. A crise ten unha orixe ideolóxica mixta, ultra liberal e ultra progresista. Esqueceuse o sutil xogo de pesos e contrapesos, o equilibrio racional. A ideoloxía ultra porgresista creou unha sociedade hedonista, subxectivista e egoísta, que quere todos os dereitos pero ningún deber. No nome do que eles chaman “igualdade” (en realidade unha forma dramática de inxustiza dun idealismo de conto de fadas e un contra-efecto reaccionario), dinamitaron o mérito, a intelixencia e desintegraron o cerne social: o ensino. Este deterioro de hai polo menos un século, aínda que agudizado co idiota postmodernismo a partir dos 70, produciu tal nivel de incompetencia que as elites deixaron de existir e mesmo un fenómeno tan claro como a crise do 2008 resúltalles estraña a capitalistas e políticos de todos os niveis. Elite ten que ter unha forte formación xeral, non só ser expertos en parceliñas. Os individuos da elite teñen que ser tamén “máquinas universais” (Turing), non só máquinas que saiban “sumar”, “restar” ou “dividir”
Os ultra liberais volveron ao sistema fráxil do primeiro capitalismo, baseado na explotación exhaustiva do traballador. Fráxil economicamente e fráxil politicamente. Esa é a herdanza “neo” liberal. A globalización externa (libre comercio) e interna (inmigración masiva) creou tal presión sobre o valor do traballo, abaratouno de tal forma que terminou por afundirse a demanda, por moito a que a avaricia da banca e a desregularización concedesen prórrogas en forma de créditos..
O capitalismo avanzado liberal sempre se baseou principalmente na demanda e na demanda interna: unha revolución que comezou nos USA. A demanda interna ten sobre a externa a vantaxe de que é inevitablemente redistributiva, para que medre o consumo ten que medrar o salario.
A globalización (o libre mercado irracional, a barra libre) produce profundos desequilibrios nun e noutro lado. Era previsible que nun período histórico de ¼ de século os paises emerxentes desgastasen tanto o sistema produtivo dos desenvoltos: crise e caída da demanda. 6 billóns de euros en rescates en Occidente. E a crise xa está ao outro lado: os países que como China viven de venderlles a outros, como EEUU. E a inmensa maioría dos chineses viven na miseria, como a maioría dos brasileiros, por non falar dos hindús. Parece que os únicos que saíron gañando foron os accionistas e algúns executivos das multinacionais. Un grande paso para os ricos, pero todo un retroceso para a humanidade.
Unha nación ou unha rexión como a Unión Europea teñen que ter traballadores en todos os sectores produtivos, tamén na agricultura e na industria. Toda a poboación laboral non pode dedicarse a traballos de alta tecnoloxía ou a proporcionar servizos. Iso até que os “emerxentes” non vendan tamén alta tecnoloxía e servizos. Se fose só un cambio de poder económico ben (aínda que eu lle teño un aquel a Occidente, vaites), pero todo rebentará moito antes.

O ser humano é tan ruín que vai deixar sen futuro aos seus netos ou mesmo aos seus fillos. A situación é moi alarmante. 1) O marco ultra globalizador vai seguir xerando crise, 2) A escaseza dos recursos e o aumento vertixinoso da poboación van creando un mundo totalmente inviable. 3) O mesmo deterioro do planeta parece cada vez máis irreversible, quizis non tarde moito en ser inhabitable ou ter grandes perdas de hábitat, como os océanos que poden converterse en mortos para a economía, con peixes cada vez máis cargados de metais pesados.
Pero o que é dramático é que case ninguén o entende. Non hai xa verdadeiros intelectuais e en toda a escala social rexe a fe do carboeiro: “globalización”, “igualitarismo”, “trivialiazión” ou hedonismo, parvadas tidas como dogmas tan sólidos como o da Santísima Trindade

o liberalismo clásico

Un bo exemplo da teoría liberal clásica, dáa X R Barreiro, catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela e presidente da Real Academia Galega, e mestre meu nesa facultade, no libro Dicionario Enciclopedia do Pensamento Galego (Xerais / Consello da Cultura Galega, páxinas 482-487):  1. A cosmovisión liberal

       [Os liberais tiñan conciencia de estaren a crear un mundo absolutamente novo, unha nova sociedade, unha nova nación e un novo estado, totalmente distinto do feudal-aristocrático. Por iso pensaban en termos absolutos, case utópicos]

4.1.1. Fundamento de sociedade. O home está no mundo para ser feliz e anhela sempre a felicidade. Sobre esta idea debe construírse a base antropolóxica do discurso liberal. Non se nega a transcendencia nin a orixe divina do cosmos, simplemente se prescinde desta cuestión, xa que afecta ao eido da relixiosidade, da privacidade. Estamos, pois, ante unha nova perspectiva intramundana, laica (López Aranguren, 1965).

A natureza é o fundamento de toda a orde natural e é ela a que prescribe a orde xurídica fundamental: «O dereito de xentes natural non é outra cousa que a razoable e oportuna aplicación as nacións das leis que prescribe -a natureza- aos particulares»

É a natureza a que fai os homes iguais entre si93.

A sociedade nace dun «espontáneo con-sentimento» (...) limitar o ámbito da súa liberdade e independencia para garantir a súa seguridade, a propiedade, a igualdade e a liberdade54. Estamos, pois, ante a teoría do pacto social: «O amor do cidadán á patria é consecuencia precisa do natural amor a si mesmo, pois o seu propio ben consiste no daquela. Tales sentimentos resultan do pacto social co Es­tado.»

A consecuencia é que a autoridade deriva e nace da propia sociedade. E iso lévanos ao tema nuclear da soberanía nacional.

(...)

Para os liberais, o feito de que a soberanía nacional radique no pobo é unha especie de dogma.

Da natureza deriva a igualdade dos homes: «É a natureza a que fixo iguais os homes sinalándolles uns mesmos dereitos e impoñéndolles idénticas obrigas.»

E coa igualdade, a liberdade, porque «o home é o dono absoluto da súa vontade»

A liberdade defínese como «o dereito de obrar e dicir canto non dane nin ofenda ningún individuo da sociedade»

Da igualdade e a liberdade, remotamente da natureza, manan os dereitos fundamentais: Dereito á vida, porque «a vida e exis­tencia do cidadán é sagrada»

Dereito á integridade física, proscribindo a tortura xudicial

Dereito a manifestar, escribir e imprimir as propias ideas

Dereito a participar na vida política e a ser representado

   1. Organización da sociedade. Ao cle­ro, é dicir, á Igrexa, correspóndelle todo o que se refire ao foro interno e ao mundo es­piritual; e ao Estado e aos seus funcionarios correspóndelles o foro externo''''.

    (...) Pero no liberalismo hai tamén unha tendencia máis radical que propón a total su­presión da aristocracia.

Clero e nobreza, escribe un autor anónimo, sempre traballaron para impedir o cambio e a modernidade (...)

Polo que respecta ao pobo, os liberais es­tán convencidos de que a Constitución e os decretos das Cortes atoparán un consenso xeneralizado porque benefician os cidadáns. Pero lembran que os cidadáns só deben someterse «no que fose xusto»"". Ninguén fala de obediencia como virtude ou mérito para agradar a Deus, senón que se expresan sempre con criterios de racionalidade.


4.1.3. Ideas económicas. Vivimos no mundo para sermos felices e temos paixóns que son as forzas que nos impulsan a acadar novas metas, «porque o interese é o móbil principal de todas as operacións do home» {

Estamos na ética intramundana e laica da que falou e tan ben escribiu López Aranguren.

A liberdade económica debe ser total «con tal que non quebrante as leis da natureza»

Liberdade para crear negocios, comerciar, fixar prezos. Este é un dos principios básicos do liberalismo: o libre mercado que non pode ser controlado polo poder político, porque sería atentar contra as leis da nature­za. (....) «Ende­xamais haberá fame, os prezos padecerán menos alteración e sempre abundarán os víveres... porque a baratura ten de vir da abundancia e a abundancia ten de vir da li­berdade que é a alma do comercio» (

O optimismo filosófico de Foronda lévao a pensar que só as leis económicas poden re­gular toda a vida económica. Foronda des­conecta fenómenos tan económicos como o monopolio ou o trust.   1. A organización política. A política, en xeral, debe estar «acomodada ás leis fundamentais, xeralmente admitidas en todas as nacións, e ten por obxecto a recíproca conservación da propiedade, liberdade e seguridade... e, por fin, a felicidade xeral»

   2. (..)

Cos ollos postos na Francia napoleónica e centralista, os liberais soñaron cunha es­trutura administrativa sinxela e centralista. Cumpría, pensaban eles, varrer as unidades administrativas tradicionais. E iso por dúas razóns: porque desta maneira cesaban todos os empregados da vella administración que, non sen fundamento, crían que eran favo­rables a un réxime absolutista e, en segundo lugar, por eficacia. Estaban convencidos de que a administración debía ser unha má­quina perfecta. Pretendíase levar á práctica o que Cormenin aconsellaba nos seus trata­dos de Dereito Administrativo en Francia: «Na máquina enxeñosa e sabia da nosa ad­ministración as grandes rodas impulsan as medianas e estas fan xirar as pequenas ao redor do seu único eixo.»

Levados polo seu centralismo critican a constitución e permanencia das xuntas superiores dos distintos reinos, porque «a máquina se descompon nunha porción de fragmentos que, organizándose cada un de por si, á súa maneira, perden gran parte da forza que debería darlles o común enlace»116

Non quedaron tranquilos ata que dividi-on toda España nun axadrezado de provin­cias, e cos límites ás veces arbitrarios e, sobre todo, sen tradición histórica. Dentro de cada provincia a única unidade contemplada era o concello. Non foron recoñecidos nin os Reinos —Galicia, Cataluña etc.—, nin as comarcas históricas, nin as parroquias.jueves, 9 de abril de 2009

O social-liberalismo

O social-liberalismo é un elemento político centrista, oposto tanto ao fundamentalismo relixioso conservador como ao socialismo e o "igualitarismo" comunista ou progresista.
En esencia é o liberalismo dos tres últimos séculos, pero libre de prácticas escuras e corrixido social e ideoloxicamente pola aprendizaxe dos tres séculos da súa historia. E mellor que corrixido, dicir, endereitado. E a reforma fundamental é xerar un sistema de “pesos e contrapesos”, poderes e contrapoderes, no eido económico: racionalizar a globalización e aumentar o consumo (base do capitalismo avanzado) mediante a xustiza social, a economía social de mercado tipo cristián-democracia alemá e o recoñecemento da Nación, o Estado e as Rexións (como a Unión Europea) como “individuos” económicos, con intereses lexítimos. Pola contra hai que loitar a morte contra a infiltración do “igualitarismo” socialista e progresista, diametralmente oposto á “igualdade” liberal: o núcleo do liberalismo é o mérito. A igualdade (xurídica) liberal baséase no acceso a postos de traballo, oportunidades, etc, non en función do nacemento (sexa clase, raza, xénero, identidade sexual, idade, xénero), senón do valor da persoa como tal, como individuo que pode cumprir máis axeitadamente o seu traballo e a súa función social, polo que merece un salario e unha posición social determinada, desigual. Isto é xusto, a igualdade real ou “sopa boba” é completamente inxusta. Até o lema do socialismo dicía: “a cada quen segundo o seu traballo”. E Martin Luther King tivo un soño: Eu teño o soño de que os meus catro fillos pequenos vivirán un día nunha nación onde non serán xulgados pola cor da súa pel senón polo contido do seu carácter.


O social-liberalismo é un elemento político centrista, oposto tanto ao fundamentalismo relixioso conservador como ao socialismo e o "igualitarismo" comunista ou progresista.
En esencia é o liberalismo dos tres últimos séculos, pero libre de prácticas escuras e corrixido social e ideoloxicamente pola aprendizaxe dos tres séculos da súa historia. E mellor que corrixido, dicir, endereitado. E a reforma fundamental é xerar un sistema de “pesos e contrapesos”, poderes e contrapoderes, no eido económico: racionalizar a globalización e aumentar o consumo (base do capitalismo avanzado) mediante a xustiza social, a economía social de mercado tipo cristián-democracia alemá e o recoñecemento da Nación, o Estado e as Rexións (como a Unión Europea) como “individuos” económicos, con intereses lexítimos. Pola contra hai que loitar a morte contra a infiltración do “igualitarismo” socialista e progresista, diametralmente oposto á “igualdade” liberal: o núcleo do liberalismo é o mérito. A igualdade (xurídica) liberal baséase no acceso a postos de traballo, oportunidades, etc, non en función do nacemento (sexa clase, raza, xénero, identidade sexual, idade, xénero), senón do valor da persoa como tal, como individuo que pode cumprir máis axeitadamente o seu traballo e a súa función social, polo que merece un salario e unha posición social determinada, desigual. Isto é xusto, a igualdade real ou “sopa boba” é completamente inxusta. Até o lema do socialismo dicía: “a cada quen segundo o seu traballo”. E Martin Luther King tivo un soño: Eu teño o soño de que os meus catro fillos pequenos vivirán un día nunha nación onde non serán xulgados pola cor da súa pel senón polo contido do seu carácter.